Consell de redacció

Contenido disponible en: Spanish

6 Anna Farré copiaAnna Farré Riba

Doctora en Pedagogia i diplomada en Logopèdia. Ha treballat com a mestra d’educació especial i com a logopeda. Des de l’any 1991 és professional dels equips d’assessorament psicopedagògic. Actualment està a l’EAP de Cornellà-Sant Joan Despí (Baix Llobregat). Ha col·laborat en la formació de zona en seminaris de mestres d’educació especial i en l’àmbit universitari.

(EAP: Equip d’Assessorament Psicopedagògic)