Miscel·lania


INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALUMNADO CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

Nº 47 (2a.època)  setembre 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright ©  Miscel·lania 1. Teresa Castilla Castilla i Eulàlia Bassedas Ballús (coords.) ÀÁF ÀMBITS. Barcelona.   El llibre recull un conjunt d’articles publicats a Àmbits de Psicopedagogia i Educació, entre els anys 2004-2013, al voltant de la problemàtica de l’espectre autista,…

¡ESTA CASA NO ES UN HOTEL!

Nº 47 (2a.època)  setembre 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright ©  Miscel·lania   Manual de educación emocional para padres de adolescentes Irene Orce Penguin Random House Grupo Editorial, SAU. Barcelona, 2014 ISBN 978-84-253-5160-0   Les nombroses publicacions que darrerament s’estan produint en el context…

LO QUE DE VERDAD IMPORTA -The Healer-

Nº 47 (2a.època)  setembre 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright ©  Miscel·lania   Paco Arango Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington i Jorge García Canadà-USA, 2017   Amb aquesta pel·lícula estem davant de la primera producció que es realitza amb la intenció de dedicar el 100%…