Miscel·lania


DEFENSOR DEL PUEBLO (2014) ESTUDIO SOBRE LA ESCUCHA Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. Revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia

Nº 46 (2a.època)  març 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Miscel·lania   Mª Ángeles Hernández Prats Ester Carrión Morales (Universidad de Múrcia) Madrid, Editorial MIC. Madrid.   Hi ha clares diferències entre percebre sons i posar atenció al que se sent. Amb…