Número 43


Editorial

Nº 43  (2a.època), Noviembre  2015 URL:  www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright  © Editorial “LA LLEI DEL MENOR”   Joan Serra Capallera Director de AAF Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación   Coincidint amb l’aparició d’aquest nou número d’ÀMBITS ha tingut lloc a…

LA INCLUSIÓ ESCOLAR: PRINCIPIS I ESTRATÈGIES PER A FER-LA POSSIBLE [1]

Nº 43 (2a.època), novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació Pere Pujolàs i Maset   RESUMEN “La inclusió escolar: principis i estratègies per a fer-la possible” L’article planteja que una escola inclusiva és aquella en la qual són…

USOS I CRÍTIQUES DELS TEST ESTANDARDITZATS EN ELS SISTEMES EDUCATIUS

Nº 43 (2a.època), novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació     Juan Andrés Ligero Lasa Professor Universidad Carlos III de Madrid Co-director del Máster en Evaluación de Programas y Políticas de la Universidad Complutense     RESUM…

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I INNOVACIÓ EDUCATIVA: PERCEPCIÓ DELS PROFESSIONALS EN ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Nº 43 (2a.època), novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació       Maribel Cano Eva Liesa Paula Mayoral Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna Universitat Ramon Llull   RESUM Aquest estudi analitza el…

LA QUALITAT DE L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA DELS JOVES DE 12 A 16 ANYS A CATALUNYA. Situació actual i desafiaments

Nº 43 (2a.època), novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació   Màrius Martínez[1] Laura Arnau Marta Sabaté Universitat Autònoma de Barcelona   RESUM Quina és la situació de l’orientació acadèmica i professional que es fa a l’ESO a…

LA “INVENCIÓ” DEL TDAH I LA MEDICALITZACIÓ DE LA INFÀNCIA

Nº 43 (2a.època), novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació   Mª José Cesena Santiago Psicopedagoga. EAP Nou Barris   RESUM L’article parteix del concepte de construcció social de la malaltia i es cerquen les arrels històriques de…

EL TREBALL EN XARXA PER A L’ÈXIT EDUCATIU DE L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Nº 43 (2a.època), novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació     Belinda Siles Escola Mare de Déu del Rocío Mª Jose Segura Escola Mare de Déu del Rocío Cristina Petreñas Dept. Didàctica i Organització Educativa, Universitat de…

LA RESIGNIFICACIÓ DE L’ESCOLA. El projecte Fons d’Identitat al Centre Obert de Ciutat Meridiana, Barcelona (FICAB)

Nº 43 (2a.época) novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Práctica Professional     David Subero Tomàs Psicòleg i integrador Social   RESUM El projecte “Fons d’Identitat en el Centre Obert de Ciutat Meridiana, Barcelona” (FICOB) s’inspira en la metodologia de treball i…

ANÀLISI I INTERVENCIÓ CONTEXTUAL EN LES CONDUCTES DISRUPTIVES I DESAFIANTS D’UN ALUMNE AMB TEA

Nº 43 (2a.época) novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Práctica Professional     María López Marí José Peirats Chacón Grup d’Investigació CRIE Universitat de València RESUM L’objectiu d’aquest treball és analitzar si la transformació del context educatiu d’un alumne amb Trastorn de…

APOYAR PASO A PASO. El aprendizaje de niños y niñas con necesidades especiales en el aula de infantil.Susan R. Sandall e Illene S. Schwartz  Madrid. Kaleida. 2013

Nº 43 (2a.època) novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Miscel·lània Susan R. Sandall e Illene S. Schwartz Madrid. Kaleida. 2013   Tot i que el títol d’aquest llibre (“Apoyar paso a paso”) em feia pensar en propostes seqüenciades i prèviament planificades,…