Número 43


FUI ADOPTADO ¿Y QUÉ? Una nueva mirada de la adopción desde un enfoque sistémico, comprensivo e integral

Nº 43 (2a.època) novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Miscel·lània Mª Assumpció Roqueta Sureda Barcelona. Medici. 2014   És relativament habitual trobar-se amb notables llibres teòrics escrits des de l’àmbit acadèmic. És poc freqüent, però, trobar-se amb interessants i útils llibres…

HABLAR CON DESCONOCIDOS

Nº 43 (2a.època) novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Miscel·lània Carlos Skliar Editorial Candaya. Barcelona, 2014   D’entre totes les propostes escrites d’assaig i literatura que ens ha fet arribar Carlos Skliar, “Hablar con desconocidos” és una aturada en el camí…