Número 46


RESOLUCIÓ D’UN CONFLICTE EN UNA COMUNITAT D’APRENENTATGE

Nº 46 (2a.època)  març 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Pràctica Professional   Mar Mollet EAP Baix Maresme Aurora Perea Directora del l’escola el Cim Sandra Oliver Mestra de 6è i secretaria del centre José Aparicio, Maria Yepes Mediadors   RESUM L’abordatge…

UNA EXPERIÈNCIA DE MILLORA DE L’ASSESSORAMENT A UN CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Nº 46 (2a.època)  març 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació   Assessorament Psicopedagògic – 1.4.    Ana Ma. Monteagudo Cao EAP B-21 SE de Sant Martí   RESUM  Aquest projecte per a la millora de la pràctica educativa mitjançant…

ASSESSORAMENT PER A LA MILLORA DE LA PRÀCTICA SOBRE L’ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE ORAL A EDUCACIÓ INFANTIL: Reflexió i intervenció a partir del treball a l’aula 

Nº 46 (2a.època)  març 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació   Assessorament Psicopedagògic – 1.5.   Laura Herrero Periz Psicopedagoga EAP B-21 SE de Sant Martí     RESUM El llenguatge com a mitjà de comunicació es desenvolupa en…

DEFENSOR DEL PUEBLO (2014) ESTUDIO SOBRE LA ESCUCHA Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. Revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia

Nº 46 (2a.època)  març 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Miscel·lania   Mª Ángeles Hernández Prats Ester Carrión Morales (Universidad de Múrcia) Madrid, Editorial MIC. Madrid.   Hi ha clares diferències entre percebre sons i posar atenció al que se sent. Amb…