Número actual


LO QUE DE VERDAD IMPORTA -The Healer-

Nº 47 (2a.època)  setembre 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright ©  Miscel·lania   Paco Arango Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington i Jorge García Canadà-USA, 2017   Amb aquesta pel·lícula estem davant de la primera producció que es realitza amb la intenció de dedicar el 100%…