Números anteriors


ANÀLISI I INTERVENCIÓ CONTEXTUAL EN LES CONDUCTES DISRUPTIVES I DESAFIANTS D’UN ALUMNE AMB TEA

Nº 43 (2a.época) novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Práctica Professional     María López Marí José Peirats Chacón Grup d’Investigació CRIE Universitat de València RESUM L’objectiu d’aquest treball és analitzar si la transformació del context educatiu d’un alumne amb Trastorn de…

APOYAR PASO A PASO. El aprendizaje de niños y niñas con necesidades especiales en el aula de infantil.Susan R. Sandall e Illene S. Schwartz  Madrid. Kaleida. 2013

Nº 43 (2a.època) novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Miscel·lània Susan R. Sandall e Illene S. Schwartz Madrid. Kaleida. 2013   Tot i que el títol d’aquest llibre (“Apoyar paso a paso”) em feia pensar en propostes seqüenciades i prèviament planificades,…

FUI ADOPTADO ¿Y QUÉ? Una nueva mirada de la adopción desde un enfoque sistémico, comprensivo e integral

Nº 43 (2a.època) novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Miscel·lània Mª Assumpció Roqueta Sureda Barcelona. Medici. 2014   És relativament habitual trobar-se amb notables llibres teòrics escrits des de l’àmbit acadèmic. És poc freqüent, però, trobar-se amb interessants i útils llibres…

HABLAR CON DESCONOCIDOS

Nº 43 (2a.època) novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Miscel·lània Carlos Skliar Editorial Candaya. Barcelona, 2014   D’entre totes les propostes escrites d’assaig i literatura que ens ha fet arribar Carlos Skliar, “Hablar con desconocidos” és una aturada en el camí…

Editorial

Nº 42 (2a.època). Abril 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Editorial     EDUCACIÓ INCLUSIVA: CANVI CONCEPTUAL I DE PRÀCTICA PROFESSIONAL   Joan Serra Capallera Director d’ ÀÁF Àmbits de Psicopedagogia i Orientació   Com passar del “repte” de la inclusió…

I CONGRÉS INTERNACIONAL D’ORIENTACIÓ PER A LA INCLUSIÓ: ORIENTACIÓ PER UNA SOCIETAT INCLUSIVA

Nº 42 (2a.época), abril 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació   A continuació s’exposen les conclusions de les diferents conferències, ponències i taules d’experts del pre-congrés i del congrés celebrat, a Barcelona, ​​els dies 28, 29, 30 i 31…

EXCLUSIÓ / INCLUSIÓ: l’origen i la persistència del despotisme per altres mitjans

Nº 42 (2a.època), abril 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació    Carlos Skliar (FLACSO / CONICET, Argentina)   “Normalidad. Cualidad o condición de lo normal. Normal: (Del lat. normālis). Dicho de una cosa: que se halla en su estado natural. Dicho…

MANIFEST PER UNA SOCIETAT INCLUSIVA – BARCELONA 2014

Nº 42 (2a.època), abril 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació    “De les conclusions del 1r Congrés d’Orientació : Per a una Societat Inclusiva”   ÉS POSSIBLE CONSTRUIR UNA SOCIETAT INCLUSIVA! La globalització ha significat creixement tecnològic i científic,…

APROFUNDIMENT EN LA PRÀCTICA EDUCOTERAPÈUTICA A L’INSTITUT

Nº 42 (2a.época), abril 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació  Montse Ortiz Martín Institut Mollet del Vallès (Barcelona). Professora d’orientació educativa.   RESUM “APROFUNDIMENT EN LA PRÀCTICA EDUCOTERAPÈUTICA A L’INSTITUT” L’augment significatiu en els darrers cursos de demandes d’atenció individualitzada al…

LA NOA I EL BUIT DE LES PARAULES

Nº 42 (2a.época), abril 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació Rosa M. Belana Vallcaneras Psicopedagoga Hospital de Dia d’Adolescents de Granollers Nuria Erra Mas Psicòloga Clínica Hospital de Dia d’Adolescents de Granollers  RESUM Aquest article pretén incidir en la…