Normes de publicació

Contenido disponible en: Spanish English

Normes per als autors d’Àmbits de psicopedagogia i orientació

Àmbits_ÀÁF anima els autors que vulguin col·laborar amb la revista a llegir detingudament les següents orientacions en relació als originals que es proposin enviar per ser publicats.

 

Públic

El públic de la revista són mestres, professorat, orientadors, psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs i treballadors socials. En general, professionals de l’ educació, la psicologia, la pedagogia i l’orientació relacionats amb l’àmbit educatiu, des de escola, les universitats, els serveis de salut,  o altres serveis comunitaris.

Originals admesos

Versaran sobre : Reflexions teòriques, dissenys d’intervenció, experiències de pràctica educativa degudament avaluades o desenvolupament d’instruments per a la pràctica professional

Enviament d’un original

La revista publica actualment en català i castellà i té interès en publicar properament en anglès.  Els textos enviats per ser publicats han de ser originals, inèdits, i no estar en avaluació en cap altra publicació. Els articles per a la secció “Psicopedagogia i orientació” en cap cas excediran l’extensió de 27.000 caràcters amb espais o 4.500 paraules (incloent-hi notes, referències i qualsevol altre element). Els articles per a la secció “Pràctica professional” en cap cas excediran l’extensió de 12.000 caràcters amb espais o 2000 paraules (incloent-hi notes, referències i qualsevol altre element).

El text estarà escrit en lletra de cos 12 . La primera pàgina inclourà: Títol, nom i cognoms de l’autor/a i afiliació institucional o laboral, resum en català, castellà i anglès,  (màxim de 250 paraules cadascun), i  paraules clau o etiquetes (màxim 4, triades entre les que apareixen al llistat). Les notes aniran al final del treball.

Els organigrames i gràfics han de poder ser reeditats i per tant convé no enviar-los en formats agrupats .

Les imatges i/o fotografies han d’enviar-se en arxiu a part i indicar en el cos del text el lloc on es proposa que s’incloguin.

Les cites i referències bibliogràfiques es redactaran seguint la normativa APA 5th/6th edition.

Al lliurar el original cal afegir també l’adreça postal i el correu electrònic dels autors/es

Un cop confirmada la publicació de l’article per part del Consell de Redacció,  l’autor/a, sempre que li sigui possible,  enviarà també la traducció al castellà (o al català) de l’original lliurat.

Copyright

Els articles seran publicats sota la llicència Reconeixement-No comercial 3.0 Unported que implica que es pot copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra i fer obres derivades sota les condicions següents: reconeixement (s’ha de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor, però no d’una manera que suggereixi que té el seu suport o recolzen l’ús que fa de la seva obra); ús no comercial (no pot utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials). Res d’aquesta llicència menyscaba o restringeix els drets morals de l’autor.

Procés de revisió per parelles

L’avaluació dels articles es realitzarà, per dos membres del Consell de Redacció o per avaluadors convidats. Un cop rebut l’article s’enviarà un justificant de recepció. L’avaluació es realitza sota el criteri de “doble cec”, és a dir, que els articles passen a ser anònims abans de ser enviats als avaluadors, també anònims per als autors. Els avaluadors envien a l’editor, dins del període establert, un formulari d’avaluació en el qual s’especifica si l’article és apte o no per ser publicat, ja sigui sense modificacions, amb modificacions petites o amb modificacions importants. L’editor comunica a continuació a l’autor o autors les recomanacions i comentaris dels avaluadors.

Condicions de l’accés obert

L’accés als articles a text complet és gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d’ús de la revista i poden requerir el consentiment exprés i escrit dels autors i/o institucions editores.