Consell de redacció

Contenido disponible en: Spanish

11 Cristina Vall 2 copiaCristina Vall Sánchez

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona. Treballa des de 2005  com a Treballadora Social en l’EAP de Nou Barris de Barcelona.

(EAP: Equip d’Assessorament Psicopedagògic)