EDITORIAL

Contenido disponible en: Spanish

ÀMBITS ÁMBITOS FIELDS: UN PROJECTE COL·LABORATIU, INTERNACIONAL, PARTICIPATIU I GRATUÏT

 

Joan Serra Capallera

L’any 2000, un grup de professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a reflux del Màster en “Intervenció Psicopedagògica i Assessorament Curricular” de la Universitat de Barcelona i paral·lelament a la consolidació de l’associació professional creada uns anys abans (ACPEAP), vàrem coincidir en la conveniència de dotar-nos d’un instrument de construcció conjunta de continguts vinculats a la professió. Un any més tard, el gener del 2001, apareixia el primer exemplar d’ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA I EDUCACIÓ.

Al llarg de 13 anys, la pràctica laboral d’un ventall ampli de professionals (psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs, mestres, professors, treballadors socials, logopedes, fisioterapeutes, però també sociòlegs, politòlegs o economistes) vinculats als escenaris de desenvolupament i aprenentatge de les capes més joves de la població, ha constituït, des d’una perspectiva interaccionista de les relacions entre desenvolupament i aprenentatge, el substrat central des d’on s’ha explicat la pràctica d’aquests professionals i s’ha intentat donar resposta als reptes que n’emergeixen, i a la seva construcció conceptual

Durant aquests anys, ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA ha anat publicant-se quatrimestralment amb el doble objectiu d’establir xarxes de complicitat i de construir un discurs psicopedagògic, ampli i conjunt, a mig camí entre l’argumentació teòrica i l’anàlisi de la pràctica professional.

Amb la publicació del número actual (nº 40, 2a època), s’amplia l’abast del projecte: ÀMBITS substitueix el format paper pel digital i amplia els registres lingüístics, apareixent a més d’en català, també en castellà i properament en anglès. També s’enceta una nova línia editorial amb la publicació d’una col·lecció de llibres monogràfics: MONOGRAFIAS DE PSICOPEDAGOGIA Y ORIENTACIÓN, de la qual ja podeu adquirir el primer número, Orientación psicopedagógica a las familias: colaborar para educar” Ramon Almirall Ferran (coord.).

Canvia també la capçalera de la revista, adoptant el nom d’ ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ – ÁMBITOS DE PSICOPEDAGOGIA Y ORIENTACIÓN – FIELDS OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND COUNSELLING.

Amb la creació de la nova plataforma digital entomem nous reptes: la internacionalització del projecte i la creació d’un espai col·laborat i participatiu de debat i construcció de discurs psicopedagògic. Entenem que l’actual debat sobre les “empremtes” que regeixen els processos de construcció de les identitats personals té un abast estructural que demana d’una anàlisi àmplia i internacionalitzada. Des d’aquesta perspectiva, ens sembla cabdal estendre i ampliar els marcs de complicitats interprofessionals i esdevenir una eina d’ús comú i compartit per a tots aquells professionals que des d’àmbits laborals o geogràfics múltiples incideixen, d’una manera més o menys directa, en els processos de desenvolupament i aprenentatge de les capes més joves de la població tant des dels contextos escolars, com familiars o socials.

En el nou format de la revista, l’accés als continguts és lliure i gratuït. Hem previst però, tot un seguit d’opcions complementàries, que amplien les prestacions i que són les següents:

  • A través de la pestanya “REGISTRA’T”, podreu esdevenir “abonats/des gratuïts”, de manera que cada cop que aparegui un nou número de la revista rebreu l’avís de sortida del nou exemplar, així com també la notificació sobre l’aparició dels nous llibres monogràfics. Us convidem doncs a enregistrar-vos ampliant així l’entramat de professionals vinculats al projecte ÀMBITS ÁMBITOS FIELDS.
  • Si voleu descarregar els articles en format pdf, per tal d’imprimir-los, ho aconseguireu fent una petita aportació. També podeu optar, alternativament, a la SUBSCRIPCIÓ ANUAL, que us dóna dret a descarregar tot el material publicat. Aquesta opció us permet, a més, obtenir descomptes en la compra de les publicacions.
  • A l’apartat de PUBLICACIONS, podreu adquirir els diferents materials en format paper que anirem editant.

La continuïtat del projecte encetat el 2001 depèn en gran mesura de la sinergia de voluntats que el facin possible. Durant aquests anys, ÀMBITS s’ha consolidat com un dels referents professionals i científics en el camp de la psicologia educativa, la psicopedagogia, el treball social o la pedagogia en llengua catalana; amb el número que ara publiquem volem ser-ho també en l’àmbit d’ús de la llengua castellana (estat espanyol i llatinoamèrica) i internacional, per això necessitem de la vostra col·laboració, tant en la elaboració de materials per  ser publicats, com en la difusió de la revista.

Us animem a participar en l’impuls del projecte. Si voleu col·laborar en la continuïtat de la revista, podeu donar el vostre suport fent-vos SUBSCRIPTORS ANUALS. La vostra aportació serà capdal

ÀMBITS va néixer, ara fa tretze anys, amb la ferma voluntat de constituir una plataforma de comunicació i creació interprofessional, “un procés compartit on el discurs teòric convisqui amb la pràctica professional i on el debat creï cultura”. Ho dèiem i n’estem totalment convençuts. L’aposta és de tots i totes, la porta resta oberta, només cal entrar-hi i participar en la construcció d’un discurs conjunt.

abril 2014