Procès de revisió per parelles

Contenido disponible en: Spanish English

L’avaluació dels articles és realitzada almenys per dos membres del Consell de Redacció o avaluadors convidats. Una vegada rebut l’article s’enviarà un justificant de recepció. L’avaluació es realitza sota el criteri de “doble cec”, és a dir, que els articles passen a ser anònims abans de ser enviats als avaluadors, també anònims per als autors. Els avaluadors envien a l’editor dins del període un formulari d’avaluació en el qual s’especifica si l’article és apte o no per ser publicat, ja sigui en aquest cas sense modificacions, amb modificacions petites o amb modificacions importants. L’editor comunica a continuació a l’autor o autors les recomanacions i comentaris dels avaluadors.