Sumari


ESCOLA RIERA DE RIBES. EL SENTIT DE LES NOSTRES PRÀCTIQUES

Nº 46 (2a.època)  març 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Pràctica Professional   Mestres de l’escola Riera de Ribes   RESUM Aquest any L’Escola Riera de Ribes celebra els 15 anys, un moment per a mirar enrere i fixar-nos en la trajectòria…

RESOLUCIÓ D’UN CONFLICTE EN UNA COMUNITAT D’APRENENTATGE

Nº 46 (2a.època)  març 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Pràctica Professional   Mar Mollet EAP Baix Maresme Aurora Perea Directora del l’escola el Cim Sandra Oliver Mestra de 6è i secretaria del centre José Aparicio, Maria Yepes Mediadors   RESUM L’abordatge…

UNA EXPERIÈNCIA DE MILLORA DE L’ASSESSORAMENT A UN CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Nº 46 (2a.època)  març 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació   Assessorament Psicopedagògic – 1.4.    Ana Ma. Monteagudo Cao EAP B-21 SE de Sant Martí   RESUM  Aquest projecte per a la millora de la pràctica educativa mitjançant…

ASSESSORAMENT PER A LA MILLORA DE LA PRÀCTICA SOBRE L’ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE ORAL A EDUCACIÓ INFANTIL: Reflexió i intervenció a partir del treball a l’aula 

Nº 46 (2a.època)  març 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació   Assessorament Psicopedagògic – 1.5.   Laura Herrero Periz Psicopedagoga EAP B-21 SE de Sant Martí     RESUM El llenguatge com a mitjà de comunicació es desenvolupa en…

DEFENSOR DEL PUEBLO (2014) ESTUDIO SOBRE LA ESCUCHA Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. Revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia

Nº 46 (2a.època)  març 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Miscel·lania   Mª Ángeles Hernández Prats Ester Carrión Morales (Universidad de Múrcia) Madrid, Editorial MIC. Madrid.   Hi ha clares diferències entre percebre sons i posar atenció al que se sent. Amb…

Editorial 1: ÉS POSSIBLE L’ESCOLA INCLUSIVA…?

Nº 45 (2a.època) novembre 2016 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Editorial    ÉS POSSIBLE L’ESCOLA INCLUSIVA…?                                                       en record de Josep Maria Jarque i Jutglar Aquesta és la pregunta amb la qual Josep Maria Jarque provocava el debat. Així ho va fer el primer dia…

Editorial 2, ÀMBITS: 15 ANYS D’UNA MIRADA COMPLEXA I TRANSVERSAL DE LA INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Nº 45 (2a.època) novembre 2016 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Editorial El projecte editorial d’ÀMBITS compleix 15 anys! Durant aquest temps, hem anat consolidant la nostra presència com a revista de referència tant en sectors professionals vinculats als contextos educatius i de desenvolupament…

OPINIÓ

Nº 45 (2a.època) novembre 2016 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Opinió   Jordi Jubany i Vila Mestre, antropòleg i assessor en educació digital 1- EDUCAR AVUI Educar és ajudar al desenvolupament personal i social de qui tenim al costat. Conjugar aquest verb ens…

SITUACIONS TRAUMÀTIQUES ALS CENTRES EDUCATIUS: INTERVENCIÓ EN CRISI

Nº 45 (2a.època)  novembre 2016 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació   Juan Carlos Barroso Sánchez[1] Psicòleg i assessor psicopedagògic de l’EAP B-01 de Nou Barris (Barcelona)   RESUM Aquest article és una aproximació a la intervenció en crisi com a…

EL PSICOPEDAGOG COM A GUIA EN ELS PROCESSOS DE MORT I DOL INFANTIL

Nº 45 (2a.època)  novembre 2016 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació Anabel Ramos Pla Investigadora en formació de la Universitat Autònoma de Barcelona Exerceix professionalment com a tècnica en gestió de projectes i com a col·laboradora en recerca de la Universitat…