Sumari

Contenido disponible en: Spanish English

logo libro
Nº 47 (2a.època)  setembre 2017
URLwww.ambitsaaf.cat
ISSN: 2339-7454
Copyright ©
Sumari

 

 

SUMARI 47  2ona època

 

 

EDITORIAL

BARCELONA INCLUSIVA 2017, un lloc on hi cap tothom

Jaume Francesch i Subirana (President ACPO)

 

ARTICLES DE PSICOPÈDAGOGIA I ORIENTACIÓ

[1] NOU DECRET, NOVES PERSPECTIVES PER A L’EDUCACIÓ INCLUSIVA: Entrevista a MERCÈ ESTEVE, Subdirectora General d’Ordenació i Atenció a la Diversitat de la Generalitat de Catalunya
Teresa Huguet, Ramon Almirall (ÀÁF Àmbits)

[2] LA CONVERSA COL·LABORATIVA: escolta, relat i observació en el procés d’assessorament
Relator: Enric Bolea, Coautors: Josep Amorós; Chelo Cuevas; Milagros Herrera; Oscar Puigardeu; Empar Rubio (CRETDIC Barcelona-Ciutat i Baix Llobregat) 

[3] EL REPTE DEL TEA LLEU. EL QUE LA CAPACITAT AMAGA
Núria Farrés Martí (Psicòloga del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet); Eduard Sandalinas Cruz (Mestre del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet)

[4] VIURE I CONVIURE COM A PERSONES AMB LA CONDICIÓ D’AUTISME
Anabel Espinosa; Irene Farrero; Raquel Montllor

[5] AVALUACIÓ AL SUPORT DE LA INCLUSIÓ EN CENTRES ORDINARIS- FUNDACIÓ EIR EL NIU
Nina Goicoechea; Laura Colacios; Meritxell Queraltó; María Josep Filgueiras; Lydia Magdaleno

 

PRÀCTICA

[1] PER A UNA INTERVENCIÓ GLOBAL DE LA MESTRA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Maria Noguera Serra (Mestra, logopeda i psicopedagoga)

[2] LA COMPETÈNCIA DE L’AUTONOMIA I LA INICIATIVA PERSONAL APLICADA A L’ACCIÓ TUTORIAL
María Melania Gómez Hernández (Professora INS Mont Perdut, Terrassa)

 

MISCEL·LÀNIA

[1] Ressenya llibre “ESTA CASA NO ES UN HOTEL! Manual de educación emocional para padres de adolescentes”
Jaume Forn

[2] Ressenya del llibre “INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALUMNADO CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA”
Mª José Cesena Santiago

[3] Ressenya de la pel·lícula “LO QUE DE VERDAD IMPORTA”
Jaume Forn