Posts Tagged "Educació inclusiva"


ANÀLISI I INTERVENCIÓ CONTEXTUAL EN LES CONDUCTES DISRUPTIVES I DESAFIANTS D’UN ALUMNE AMB TEA

Nº 43 (2a.época) novembre 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Práctica Professional     María López Marí José Peirats Chacón Grup d’Investigació CRIE Universitat de València RESUM L’objectiu d’aquest treball és analitzar si la transformació del context educatiu d’un alumne amb Trastorn de…

EXCLUSIÓ / INCLUSIÓ: l’origen i la persistència del despotisme per altres mitjans

Nº 42 (2a.època), abril 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació    Carlos Skliar (FLACSO / CONICET, Argentina)   “Normalidad. Cualidad o condición de lo normal. Normal: (Del lat. normālis). Dicho de una cosa: que se halla en su estado natural. Dicho…

EL PROJECTE ROMA. EXPERIÈNCIES EN LA PRÀCTICA

Nº 42 (2a.época) abril 2015 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Pràctica Professional Antonio Amor Mestre d’Educació Primària CEIP Pla i Beltrán, Ibi Gema Berenguer Psicòloga Lourdes Carbonell Mestra especialista Pedagogia Terapèutica CEIP San Juan Bosco, Cocentaina Maria José Lloret Mestra especialista…

OBSTACLES A LA INCLUSIÓ: QÜESTIONANT CONCEPCIONS I PRÀCTIQUES SOBRE L’AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Nº 41 (2a.època) 26/11/2014 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació    Gerardo Echeita Universitat Autònoma de Madrid Ignacio Calderón Universitat de Málaga   RESUM El principal sentit d’aquest article és obrir un debat improrrogable entre els orientadors i orientadores…

CODOCÈNCIA i MULTIDOCÈNCIA A L’ESCOLA SADAKO

Nº 41 (2a.època) 26/11/2014 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Pràctica Professional   Dolors Ylla Jordi Musons   RESUM L’escola per adequar-se a les necessitats de la societat actual ha hagut d’introduir elements nous en el desenvolupament de les tasques d’ensenyament-aprenentatge que…

L’INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR, UN CENTRE INCLUSIU

  Nº 41 (2a.època)  26/11/2014 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Pràctica Professional    Pilar Ruibal de Flores Calero Mestra d’Educació Infantil i Primària llicenciada en Psicopedagogia i directora de l’Institut Escola Pi del Burgar de Reus Sandra Badia Mestre Mestra d’Educació…

Autisme i inclusió educativa: algunes claus per a la reflexió

Carlos Ruiz Amador[1] Àmbits de Piscopedagogia i Orientació Revista Nº 0 17/01/2014 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © RESUM “Autisme i inclusió educativa: algunes claus per a la reflexió” L’autisme és un dels trastorns que mes dubtes suscita quan es parla d’inclusió…