Posts Tagged "plans indidividuals"


ASSESSORAMENT PER A LA MILLORA DE LES PRÀCTIQUES EDUCATIVES: creant ponts dintre d’un centre de secundària

Nº 46 (2a.època)  març 2017 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Psicopedagogia i orientació Assessorament psicopedagògic – 1.2.   Mª José Marco EAP B-21 SE de Sant Martí    RESUM L’article descriu com es va crear una millora de la pràctica educativa en un…

Avesedari

Presentació d’un Projecte que atén les Dificultats d’Aprenentatge de la Lectura Montserrat Garcia Ortiz Presidenta d’Avesedari Directora del Projecte Glifing Àmbits de Piscopedagogia i Orientació Revista Nº 0 17/01/2014 URL: www.ambitsaaf.cat ISSN: 2339-7454 Copyright © Avesedari neix l’any 2008 d’una iniciativa de…