Consell de redacció

Contenido disponible en: Spanish

8 Teresa Huguet copiaTeresa Huguet Comelles

Psicopedagoga. Ha treballat en diversos Equips d’Assessorament  Psicopedagògic de Catalunya i els ha coordinat des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya del 2006 al 2012.

Té diverses publicacions sobre educació, avaluació i intervenció psicopedagògica, entre d’altres,  el llibre “Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva”. Editorial Graó. Barcelona (2006). És co-directora de la Col·lecció de Graó: Escuela  inclusiva: alumnos distintos pero no diferentes.